Community

Search

Kaartjes afdrukken / printen
0 votes 0 comments
Volgorde checklists onderling wijzigen
0 votes 0 comments
Formule uitbreiding: het kunnen selecten van een waarde in een label
0 votes 0 comments
Groeperen op basis van vrije velden of labels
1 vote 0 comments
Kunnen aanpassen van kolombreedtes
1 vote 0 comments
Reacties sorteren
0 votes 0 comments
Makkelijker verwijderen van kaarten
1 vote 0 comments
Instellingen hoofdkaart overnemen bij aanmaken subkaart
1 vote 0 comments
Uren van weggefilterde subkaarten niet optellen in hoofdkaart
1 vote 0 comments
doorlopen maanden
1 vote 1 comment
Checklist aanmaken vanuit Excel
1 vote 0 comments
Checklists meenemen naar nieuw planbord
0 votes 1 comment
Specifieker kunnen instellen van rechten
2 votes 1 comment
Status hoofdkaart aanpassen obv subkaarten
2 votes 0 comments
Archiveren en Opslaan knop andere plek
1 vote 1 comment
Automatisering notificatie vervaldatum op basis van fase
0 votes 0 comments
Tabel weergave: Totaaloverzicht alle statussen op 1 pagina in tabel.
0 votes 0 comments
Backlog vanuit Exact sneller laden
0 votes 0 comments
Agenda synchroniseren naar Google/Microsoft agenda
4 votes 0 comments
Meer Opties Planning Exporteren / Toevoegen aan kalender
1 vote 0 comments
Tijd plannen; Op alle kaartjes toepassen
2 votes 0 comments
Terugkeerpatroon instellen voor afwezigheid resource
3 votes 1 comment
Alle informatie van de collectie meenemen bij het archiveren
0 votes 0 comments
Bij het dupliceren van een kaartje direct het kaartje gaan die gedupliceerd is
0 votes 0 comments
Tijdspanne op pauze zetten
0 votes 0 comments
Swipen tussen de toegevoegde foto's in een collectie/kaartje
0 votes 1 comment
Automatisering met trigger 'na automatisch plannen collectie...'
1 vote 0 comments